Breaking news

Docker sells off its Docker Enterprise business — including customer support — to Mirantis and refocuses on Docker Hub and Docker Desktop

Mirantis, a privately held company based in Campbell, Calif., acquired the Docker Enterprise business from Docker Inc., including Docker employees, Docker Enterprise partnerships and some 750 Docker Enterprise customer accounts. The IP acquired in the deal for an undisclosed sum, announced today, includes Docker Engine – Enterprise, Docker Trusted Registry, Docker Universal Control Plane and Docker CLI.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Docker in docker

Docker in Docker (DiD)

Det finns möjlighet att låta Docker container starta och köra en annan Docker container. Detta görs genom att köra en Docker Unix socket inuti en container. Socket är en endpoint på nätverket där information skickas mellan olika mjuvaror. Docker.sock är en Unix socket som ger möjlighet för Docker daemon, dockerd, att kommunicera med kommandoradsgränssnittet via REST API.

Socket blir som en fil, /var/run/docker.sock, eftersom det är en fil kan administratörer dela och köra docker .sock inuti container och använda den för att starta och kommunicera med denna. En container som kör docker.sock kan starta eller stoppa andra containers, skapa avspeglingar på värd eller skriva till värds filsystem.

Dock finns det några säkerhetsrisker med detta och det är viktigt att administratör är medveten om detta.

Risker med möjligheten

Docker.sock kommer att utöka attackytan för container och det kan bli ett sätt att kompromettera värd. Om en icke auktoriserad användare får tillgång till container som kör docker.sock, kommer hen att få rooträttigheter på värd och i Docker. Rootanvändare kan förändra värd och denna användare kan starta, stoppa eller exekvera vilket kommando i Docker som helst. Dessutom kan hen lyssna på eller ansluta till API eftersom denna person har tillgång till Docker socket.

Använda funktionen säkert

Detta bästa sättet att undvika dessa säkerhetsrisker, är att inte alls använda sig av docker socket. Om organisation måste använda docker.sock, följ dessa rekommendationer:

Innan du monterar docker.sock till container, funderar på information som denna container kommer att dela eller innehålla – ju mer känslig information, desto högre säkerhetsrisk. Tilldela bara tillgång för container till den information som den behöver genom att använda docker.sock. Som minsta åtgärd, sätt information i container till endast read-only, eftersom detta kommer att förhindra ickeauktoriserad användare att ändra informationen. Denna åtgärd kommer dock inte att förhindra att denna användaren från root-rättigheter på värd.

För att sätta restriktioner på vad användare kan göra, slå på Transport Layer Security (TLS) eller använd sk authorization proxies. Docker kan också blockera tillgång till socket över http och tillhandahålla ytterligare funktioner för auktorisation och autentisering genom konfigurationer för rollbaserade rättigheter. Som ett tillägg kan du använda Docker Bench for Security, ett skript som automatiserar kontroll av container via riktlinjer från Center för Internet Security och rekommendationer för implementeringar av containers.


Alternativ för docker.sock

Det finns inte många direkta alternativ for funktionen, men genom att använda proxies kan säkerheten förhöjas.

HAProxy är en lastbalanserare för TCP och http som är öppen källkod. Administratörer kan sätta upp HAProxy för att lyssna på docker.sock och även för att stödja specificerade endpoints eller att ta bort  tillgången till docker.sock.

Ett annat alternativ är docker-proxy-acl, som är en Unix socket-proxy. Med denna produkt kan du låsa ner eller tillåta tillgång till endpoints och detta inkluderar containers, avspeglingar, volymer, händelser, arbetsuppgifter och nätverk. Docker-proxy-acl kan också förhindra att användare bygger egna Dockerfile där de kan lägga till instruktioner av misstänkt natur och på detta sätt få in dessa instruktioner i en avspegling som organisationen använder sig av.

Produkter som nämns i denna artikel:

Docker Bench Security: https://github.com/docker/docker-bench-security

HAProxy: http://www.haproxy.org/

docker-proxy-acl: https://github.com/titpetric/docker-proxy-acl/

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail